Dagbesteding en activiteiten door Archipel

Bij Leeflandgoed Opwetten kijken we graag met u mee wat uw wensen zijn op het terrein van uw daginvulling. Veel dingen zijn hierbij mogelijk: deelnemen aan een van de activiteiten, uitstapjes, wandelen, etc. Wij attenderen u graag op activiteiten die in uw woonomgeving worden georganiseerd.

Bent u geïnteresseerd in vaste, structurele dagbestedingsactiveiten kunnen onze collega's van Archipel Dagbesteding u meer vertellen over de mogelijkheden. Samen met de dagbestedingscoach kunt u dan een persoonlijk programma opstellen. 

Om een beeld te krijgen van de activiteiten kunt u de film 'je passie blijven volgen' bekijken of de folder lezen. Op de website van Archipel leest u meer over dagbesteding van Archipel.