Organisatie

Kids Society Erica en Archipel trekken samen op en ondernemen Landgoed Opwetten. Met hun expertise maken we van onze doelstelling - leefgeluk voor kinderen en ouderen - een succes. De gedreven en gepassioneerde medewerkers van Archipel en Kids Society Erica geven onze dienstverlening de professionaliteit die het verdient. Een hecht team die met de tijd meebeweegt. Samen hebben we alles in huis.

Archipel

Archipel biedt een combinatie van zorg, wonen en welzijn in regio Eindhoven, die kwetsbare mensen in staat stelt zo lang mogelijk te leven op de manier waarop zij dat gewend zijn.

Sinds 1993 hebben we een breed zorgaanbod ontwikkeld, passend bij de vragen die kwetsbare ouderen vandaag én morgen hebben. Dit varieert van (dag)behandeling, verpleeghuiszorg, begeleiding, woonmogelijkheden tot dagbesteding. Daarnaast zijn we er ook voor jongere mensen die te maken hebben met de situatie dat ze steeds minder kunnen, omdat ze een bijzondere aandoening hebben zoals Huntington of Korsakov. Zij kunnen hiervoor terecht bij onze eigen expertisecentra.

Onze zorg, het wonen en het welzijn zijn erop gericht dat cliënten zo lang mogelijk zelf de regie over het leven houden. Naast onze expertise staan vooral de persoonlijke wensen, behoeften en mogelijkheden van de cliënt centraal. Zo maken cliënten eigen keuzes die eraan bijdragen dat zij zo veel mogelijk vrijheid en kwaliteit van leven ervaren. Zij worden hierbij ondersteund door onze gepassioneerde zorgvernieuwers: (zorg)medewerkers die zorgen vanuit het hart en zo hét verschil willen maken of vanuit een innerlijke drive liefdevolle zorg willen bieden.

In onze twaalf woonzorgcentra wonen cliënten zoals thuis. We volgen zo veel mogelijk het leefritme van de cliënt en bieden vele faciliteiten en activiteiten die bijdragen aan de beleving van een waardevolle dag. Ook het contact met cliënten en hun naasten vinden wij heel belangrijk. Met elkaar kijken we hoe we de gewenste zorg en ondersteuning kunnen bieden. Naasten zijn, net als omwonenden, iedere dag van harte welkom bij Archipel. Dat is het warme gevoel van samen. 

En we durven ook verder te denken dan de dag van morgen. Zo zetten we hoog in op zorginnovatie en kijken we samen met (collega-)organisaties hoe we het wonen in de eigen wijk mogelijk kunnen maken. Met als doel dat de (toekomstige) cliënt zo lang mogelijk kan zijn wie hij/zij is en op een passende manier, goed oud kan worden.

Kids Society Erica

Kids Society Erica biedt al meer dan 40 jaar hoogwaardige kinderopvang. Onze organisatie is wereldberoemd in Nuenen, vanwege de kwaliteit die wij al meerdere generaties bieden en het plezier dat kinderen bij ons beleven. Wij zijn een eigentijdse kinderopvangorganisatie met kinderdagopvang, peuterwerk en buitenschoolse opvang in Nuenen en Eindhoven. Samen met onze kinderen en hun ouders bouwen wij aan mooie herinneringen voor later.