Nieuws
21 juli 2022

Leeflandgoed verder in ontwikkeling

Leeflandgoed verder in ontwikkeling

Naast dat er heel hard wordt gewerkt aan de laatste fase van de renovatie van de boerderij voor dagbesteding en kinderopvang, zijn we vanuit Archipel ons aan het voorbereiden op de verdere ontwikkeling van het Leeflandgoed Opwetten. Naast de dagbesteding en kinderopvang komt er op het terrein ook de mogelijkheid om te wonen.

De afgelopen maanden heeft een multidisciplinair team binnen Archipel in samenwerking met FAME in verschillende ronde tafel sessies ideeën uitgewisseld over hoe het leven binnen het leeflandgoed Opwetten eruit zou kunnen zien. Hierin is de focus gelegd op leven en wonen en niet zozeer op zorgen. Dat betekent dat de doelstelling ook wordt: wonen met een focus op ‘samen’ leven. Natuurlijk is zorg belangrijk maar we gaan dit op maat organiseren in samenwerking met het eigen netwerk en in verbinding met de directe woonomgeving.

Daarnaast speelt de wijk, de buurt en ook het dorp Nuenen een belangrijke rol. Het leeflandgoed ligt aan een prachtig natuurgebied Dommeldal en ook voor veel bewoners van Nuenen is Opwetten al generaties lang een belangrijk onderdeel van hun geschiedenis. We zien het dan ook als onze rol en taak om Nuenen-naren die de behoefte voelen te includeren bij het leeflandgoed. Daarnaast bleek het voor iedereen belangrijk dat toekomstige bewoners bewust kiezen voor een leven op het landgoed. Er is dus geen sprake van een (kort)verblijf, maar een bewuste keuze voor de locatie en de leefwijze op het landgoed.

De behoefte van betrokkenheid van derden bleek ook uit de bijeenkomst die we 1 juli 2022 organiseerden voor stakeholders en bewoners van de buurt en wijk waarin het leeflandgoed ligt. Direct waren daar de zorgen rondom verkeersoverlast op en wilde men ook veilig stellen dat het leeflandgoed echt een landgoed wordt waar je kunt genieten en kunt leven zoals het hoort in Nuenen; gemoedelijk en samen met elkaar. Met respect voor dier en natuur. Omdat Opwetten een rijke paardenhistorie kent en ook een gemengd bedrijf vanuit oudsher iets was dat veel omwoners hadden zou het mooi zijn als mens, dier en natuur weer samenkomen. Ook de generatie die niet op het landgoed komt wonen maar geen grote tuin meer heeft zou het fijn vinden hier ruimte te vinden om met kippen te scharrelen, een moestuin aan te leggen of een volière te bouwen. Het feit dat jong en oud worden verbonden via de dagbesteding van Archipel én Kinderopvang Erica spreekt velen aan. De oudere generatie geniet zichtbaar bij het idee kennis uit te wisselen richting de nieuwe generatie, met name op het gebied dier en natuur. Velen zien dan ook een leuke rol als vrijwilliger weggelegd. Zichtbaar geniet bijvoorbeeld een man als hij zich voorstelt dat hij de kinderen met een verrekijker op pad neemt om vogels te spotten, en hen te leren over de verschillende bloemen in de tuin.

Ook vanuit het onderwijs was er belangstelling voor het leeflandgoed, zo was Summa Zorg&Welzijn aanwezig met een docent en student die een waardevolle bijdrage leverden aan conceptontwikkeling op het gebied van hoe het leeflandgoed in te richten, dit in samenwerking met andere stakeholders en de wijkbewoners. Al met al een succesvolle ochtend die werd afgesloten met een inspirerende sessie waar we concrete concept ideeën ophaalden bij jong en oud. Met deze en de ideeën van de werkgroep gaan we de komende maanden aan de slag om een verdere concretiseringsslag te maken zodat idee en realiteit steeds een stapje dichterbij komen.